Ing. Jan Navrátil - HABRO
Hliníky 4, 796 01 Prostějov,
navratil@habro.cz, 608/403010
www.habro.eu
logo Habro

ofiginál leták zde

Příprava projektu z prostředků EU pro mikropodniky Prostějovska

Síla adaptability

Vážený pane, vážená paní,

v dalším roce se Vám naskýtá možnost spolufinancovat vzdělávání své a svých zaměstnanců z prostředků EU. Chtěl bych Vás požádat o pomoc při zjišťování potřeb vzdělávání v organizaci Vašeho typu. Dotazník je možno vyplnit nejlépe na www.habro.eu/dotaznik, poslat faxem 582/348682, osobně nebo poštou na Habro, Hliníky 4, 796 01 Prostějov nebo odskenovat vyplněný list emailem na adresu navratil@habro.cz. V časové nouzi nejvyšší mi zavolejte na 608/403010 a odškrtnem to po telefonu spolu.

Děkuji za Váš čas

Ing. Jan Navrátil


DOTAZNÍK na dotovaná školení v roce 2009

Máme zájem o*)
 1. Klíčové dovednosti (80% dotace z EU pro MSP)
  1. Informační technologie
   počítačová školení MS Windows, práce se soubory, MS Excel, pošta
   webové stránky, optimalizace vyhledávání, webové aplikace a webové služby
   síťové technologie, informační systémy a levnější řešení pro menší podniky
  2. Jazyková příprava
   jazyková školení němčina (2 úrovně)
   jazyková školení angličtina (2-3 úrovně)
  3. Komunikační dovednosti
   semináře manažerských dovedností.
   semináře obchodních dovedností.
   adaptabilita na měnící se ekonomické prostředí
 2. Specifické dovednosti (45% dotace z EU pro MSP)
Uveďte

Preferovaná forma vzdělávání

Individuální konzultace 1-2 osoby
a)u Vás b)na Habru
Drobná školení v počtu 3-5 osob
a)u Vás b)na Habru
Malý firemní test znalostí
a)u Vás b)na Habru
Velké firemní proškolení
a)u Vás b)na Habru

Kategorie Vaší organizace dle počtu zaměstnanců

OSVČ bez zaměstnanců podporováno v tomto projektu
kategorie mikropodnik (1-10) podporováno v tomto projektu
kategorie malý podnik (11-24) další projekt pro MPS
kategorie střední podnik (25-250) velcí bez dotace.


*/ Zájem ? Dynamická doba si adaptibilitu žádá. Jde ale samozřejmě o cenu, kvalitu a čas kurzů. V rámci projektu Vám nabídneme stavebnicové školení v cenách od 200,- za den a to buď v dopoledních, či odpoledních hodinách. Navíc pro mikropodniky předpokládáme větší podíl individuálních konzultací, vzhledem k časové nereálnosti uvolnit na školení více lidí současně. Školení doporučujeme dělat mimo Vaši firmu, tj. u nás. (klid a zázemí). Specializujeme se na počítačové kurzy a s externími lektory připravujeme i školení na jazyky a další dovednosti, o které projevíte zájem.